1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
previous arrow
next arrow

Ubezwłasnowolnienie Wrocław

Spis treści:

 1. Czym jest ubezwłasnowolnienie?
 2. Rodzaje ubezwłasnowolnienia
 3. Ubezwłasnowolnienie całkowite
 4. Ubezwłasnowolnienie częściowe
 5. Oferta Kancelarii

Czym jest ubezwłasnowolnienie (Wrocław)?

Ubezwłasnowolnienie Wrocław Jest to częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Innymi słowy powoduje ono ograniczenie prawa do decydowania o sobie oraz kształtowania swojego losu. Wywiera zatem bardzo poważne skutki w sferze osobistej i majątkowej osoby ubezwłasnowolnionej. Z uwagi na doniosłe znaczenie tej instytucji prawa cywilnego, postanowienie o ubezwłasnowolnieniu wydaje Sąd Okręgowy po przeprowadzeniu postępowania. Dla osoby ubezwłasnowolnionej wyznaczany jest opiekun lub kurator, który staje się odpowiedzialny za jej dalszy los. Uprawnienia opiekuna lub kuratora, mimo iż szerokie, doznają pewnego ograniczenia – w czynnościach przekraczających zwykły zarząd muszą oni uzyskać zgodę Sądu.

Rodzaje ubezwłasnowolnienia (Wrocław)

Na gruncie przepisów wyróżniamy ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe. Całkowicie ubezwłasnowolnić można osobę, która ukończyła lat trzynaście, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest ona w stanie kierować swoim postępowaniem. Ubezwłasnowolnić częściowo można osobę pełnoletnią, jeżeli z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw, zaś stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. W praktyce rozstrzygającym dowodem będą opinie biegłego psychiatry i psychologa określające m.in. stan zdrowia psychicznego, istnienie zaburzeń psychicznych, stopień rozwoju umysłowego, zakres zdolności osoby do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem i prowadzenia swoich spraw, rodzaj spraw wymagających pomocy drugiej osoby oraz czy wymagana jest opieka czy pomoc w prowadzeniu spraw.

Ubezwłasnowolnienie całkowite (Wrocław)

Zrównuje osobę ubezwłasnowolnioną w prawach z osobą, która nie ukończyła trzynastego roku życia, przez co dopuszczalne jest zawieranie przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie jedynie umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Ustawodawca przewiduje wszak możliwość uznania za nieważną nawet takiej umowy, jeśliby pociągała za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.

Ubezwłasnowolnienie częściowe (Wrocław)

Osoba ubezwłasnowolniona potrzebuje pomocy w załatwianiu swoich spraw, jednakże jest częściowo samodzielna i niezależna. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej kuratora. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody kuratora, zależy od potwierdzenia umowy przez tegoż kuratora.

Oferta Kancelarii

Kancelaria Prawna Omega Lex świadczy usługi prawne w zakresie występowania z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe osób fizycznych oraz ustanowienie kuratora lub opiekuna. Pomagamy załatwiać formalności związane z ustanowioną opieką lub kuratelą. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Nieodpłatna pomoc prawna

Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdy dzień roboczy w godzinach od 8:00 do 18:00. Celem umówienia wizyty, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Serdecznie zachęcamy do kontaktu:

Nr telefonu: 889 698 011

Adres e-mail: omegalex@omegalex.eu

  Wrocław

  Kancelaria Prawna Omega Lex świadczy usługi prawne w zakresie występowania z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe osób fizycznych oraz ustanowienie kuratora lub opiekuna.

  Opole

  Kancelaria Prawna Omega Lex świadczy usługi prawne w zakresie występowania z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe osób fizycznych oraz ustanowienie kuratora lub opiekuna.

  Legnica

  Kancelaria Prawna Omega Lex świadczy usługi prawne w zakresie występowania z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe osób fizycznych oraz ustanowienie kuratora lub opiekuna.

  Brzeg

  Kancelaria Prawna Omega Lex świadczy usługi prawne w zakresie występowania z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe osób fizycznych oraz ustanowienie kuratora lub opiekuna.

  Wałbrzych

  Kancelaria Prawna Omega Lex świadczy usługi prawne w zakresie występowania z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe osób fizycznych oraz ustanowienie kuratora lub opiekuna.